Směrnice EMC pro zařízení

Směrnice 2004/108 / ES omezuje elektromagnetické emise zařízení a pevné instalace, aby zabránila rušení způsobenému jiným zařízením nebo pevnými instalacemi nebo že může být ovlivněna rušením.

Jedná se o elektrická zařízení a příslušenství, které obsahují elektrické (on) ic komponenty. Výrobce nebo dovozce musí provést postup interního auditu, aby posoudil, zda zařízení splňuje základní požadavky stávající směrnice.

Současná a budoucí směrnice

Směrnice 2004/108 / ES

Současná směrnice EMC

Richtlijn 2014/30 / EU

Dne 19. dubna 2016 bude stávající směrnice EMC zrušena a nahrazena směrnicí 2014/30 / EU

Chtěl bys...