Záruka

Výrobky All Holland Shielding Systems jsou průběžně kontrolovány během výrobního procesu. Proto mohou být všechny naše výrobky považovány za kvalitní výrobky bez výrobních chyb.

Technické údaje našich výrobků jsou založeny na výzkumu a měly by být považovány pouze za vodítko pro různé aplikace. Vzhledem k široké škále výrobků a široké škále aplikací se technické údaje nikdy nemají interpretovat jako záruka. Je povinností kupujícího otestovat, zda produkt splňuje požadované požadavky.

V případě neočekávaného výskytu závad v našich produktech společnost Holland Shielding Systems co nejdříve prošetří a nahradí příslušné produkty. Společnost Holland Shielding Systems nenese odpovědnost za případné zpoždění.

Chtěl bys...