Měření vodivosti emisí

Testování filtrů napájecích a signálních linek na útlum vložení a stínění

Kontrola napájecích a signálních linek filtrů na ztrátu vkládání a stínění, únikový proud. V domácím testu PCI Pulse Current Injection testujeme zkušební stolice 188-125 E1 E2. 380KV 5KAmp

Kontrola na pracovišti o mezních hodnotách expozice podle libovolné mezinárodní normy. To zahrnuje kardiostimulátory a HSE Heath a bezpečnostní manažer, invitace na celém světě.

Příklad měření vodivých emisí
Příklad měření vodivých emisí

Chtěl bys...