Měření na klece a kryty Faraday

SE Stíněné testování účinnosti elektronických skříní, skříní a klecí Faraday. Měření v místě a na místě. (Rozsah DC až 75Ghz)

Můžeme provést testy elektromagnetického záření na vašem přístroji na základě emisí a imunity. Tyto testy elektromagnetického záření mohou být také prováděny na plně stíněných místnostech, jako jsou například klece Faraday.

U klecí Faraday jsou tato měření primárně určena k určení útlumu klece a určení, zda ústav stále splňuje požadované požadavky.

Na zařízeních jsou měření určena především k určení odolnosti výrobku ak měření emisí produktu.

Testy mohou být provedeny na nových nebo stávajících zařízeních a / nebo v klecích Faraday včetně hlášení. Můžeme vydat poradní zprávu, v níž doporučujeme, kde je možné vylepšit.

Příklad obrázku měření Faradayovy klece na místě
Příklad obrázku měření Faradayovy klece na místě

Chtěl bys...