Hledač nárazů

Automatické měřicí přesné přistávací zařízení.

Úvod

Konfigurace lokátoru impaktu, kombinace štítku tagret s volitelnou neutralizační podložkou, řadiče cílové podložky a bezdrátového vícebarevného maticového zobrazení se používá jako přistávací cíl, který registruje a zobrazí první bod přistání na cílové ploše.

Cílová podložka je založena na moderní technologii touchpadu. Je flexibilní, velmi přesné a poskytuje přehled o přesném místě kontaktu.


Specifikace

  • Velká přesnost se dvěma mekaničkovými displeji o velikosti 450 mm
  • Nastavení přesnosti LCD 150 mm podle FAI
  • Nastavení slunečního panelu pro přesnost
  • Umístěcí podložka 1 cm, 2 cm a 3 cm mrtvý střed od 0 do 16 cm
  • Ovládací podložka lokátoru 140 cm x 140 cm
  • Super anemometr s tiskárnou a počítačem
  • Možnost nastavení anemometru s 9 LCD 150 mm
  • Sada mini anemometrů
  • Systém pozemního vysílání
Hledač nárazů
Hledač nárazů
Hledač nárazů
Hledač nárazů

Chtěl bys...