Měření a služby

Můžeme provést vlastní předběžné testování, abychom zjistili, zda zařízení nevyzařuje příliš mnoho elektromagnetického záření nebo zda zařízení není příliš citlivé na záření, takže nemusí fungovat správně.

Také můžeme provádět měření s širokou škálou vybavení ve vaší lokalitě. Může se jednat o mapování okolních polí nebo určení, kde může být například vybudována nová citlivá měřicí místnost.