Označení CE

Co je označení CE?

CE zahrnuje prohlášení vydané výrobcem, v němž je uvedeno, že výrobek splňuje základní kritéria Evropské unie - například směrnice EMC - s ohledem na bezpečnost, životní prostředí a zdraví uživatele. Toto prohlášení je na výrobku viditelně znázorněno symbolem CE.

V závislosti na rizicích musí být pro některé skupiny výrobků potvrzeno tvrzení výrobce prostřednictvím testování nezávislou třetí stranou, tzv. Notifikovanou osobou. Pokud existuje shoda se všemi použitelnými kritérii stanovenými v evropské normě pro příslušný výrobek, existuje právní "předpoklad shody s požadavkem vyplývajícím ze směrnice". Zkouška provedená nezávislou třetí stranou na základě platných evropských norem potvrzuje tento předpoklad shody. Kromě toho může být také povinné dodržovat několik směrnic a následně různé evropské normy - například kombinaci směrnice EMC a směrnice o nízkém napětí.

CE
Označení CE

Označení shody CE

  • Označení shody CE se skládá z iniciál "CE" v přesném poměru.
  • Je-li označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být respektovány.
  • Pokud jsou přístroje předmětem jiných směrnic, které se týkají jiných aspektů a které rovněž obsahují označení shody CE, musí toto zařízení uvádět, že se předpokládá, že spotřebiče vyhovují těmto ostatním směrnicím.
  • Pokud však jedna nebo více z těchto směrnic umožňuje výrobci během přechodného období zvolit, které režimy se použijí, musí označení CE udávat shodu pouze se směrnicemi, které uplatňuje výrobce. V takovém případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo pokynech požadovaných směrnicemi a doprovázejících tyto přístroje uvedeny podrobnosti o použitých směrnicích.
  • Různé součásti označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm.

Testování CE EMI / RFI - Stínící systémy Holland - Stínění EMI / RFI Holland Shielding Systems BV Testování CE EMI / RFI - Stínící systémy Holland - Stínění EMI / RFI Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.1/5 based on 10 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 Testování CE EMI / RFI - Stínící systémy Holland - Stínění EMI / RFI Holland Shielding Systems BV
Product description: CE značka, tato certifikace, stínění EC, pravidla ES, nařízení ES kontrola EC, EMI / EC, EMI pravidla, pravidla stínění, stíněná, certifikace CE

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews