FCC

DEFINICE "Federální komunikační komise - FCC

FCC je federální komise pro komunikaci.

FCC (Federální komise pro komunikaci) je nezávislá vládní agentura, která reguluje mezistátní a mezinárodní komunikaci prostřednictvím rozhlasu a televize a kabeláže a satelity. Federální komise pro komunikace je agenturou vlády Spojených států, která je vytvořena zákonem Kongresu a je nezávislá na výkonných odděleních.


ROZŠÍŘENÍ "Federální komise pro komunikaci - FCC"

Činnosti FCC jsou pečlivě sledovány následovníky akciového trhu, protože ovlivňují společnosti podél mnoha různých obchodních linek. FCC přiděluje mobilní a bezdrátové přístupy, reguluje fúze a akvizice mediálních společností, chrání práva duševního vlastnictví a reguluje standardy obsahu a distribuce pro všechny mediální společnosti působící ve Spojených státech.


Holland Shielding Systems BV a FCC

V roce 1979 byly zákonem stanoveny limity elektromagnetických emisí ze všech digitálních zařízení FCC v USA v reakci na zvýšený počet digitálních systémů, které zasahovaly do kabelové a radiové komunikace. Zkušební metody a limity byly založeny na publikacích CISPR, ačkoli podobné limity byly již v některých částech Evropy prosazovány. Od té doby společnost Holland Shielding Systems BV začala vyrábět stínící materiály, aby získala zařízení v rámci stanovených emisních požadavků a udržovala je v souladu s požadavky.

V polovině osmdesátých let členské státy Evropské unie přijaly řadu směrnic "nového přístupu" s cílem standardizovat technické požadavky na výrobky tak, aby se nestaly překážkou obchodu uvnitř ES. Jednou z nich byla směrnice EMC (89/336 / ES) a vztahuje se na všechna zařízení uváděná na trh nebo do provozu. Jejich rozsah pokrývá všechny přístroje, "které mohou způsobit elektromagnetické rušení nebo jejichž provoz může být tímto rušením ovlivněn".

Bylo to poprvé, kdy existoval právní požadavek na imunitu, stejně jako emise na přístrojích určených pro obecnou populaci. A přestože některé výrobky mohou mít za následek dodatečné náklady, které jim dávají známou úroveň imunity, zvyšuje jejich vnímanou kvalitu, protože jsou schopny společně existovat s přístroji v aktivním EM prostředí moderních časů as menšími problémy.

Mnoho zemí má nyní podobné požadavky na to, aby výrobky splňovaly určitou úroveň regulace elektromagnetické kompatibility (EMC).

Logo FCC
Logo FCC
Budova FCC
Budova FCC
Existuje právní požadavek na imunity a emise na přístrojích určených pro obecnou populaci
Existuje právní požadavek na imunity a emise na přístrojích určených pro obecnou populaci
Rozšiřování Federální komise pro komunikaci Holland Shielding Systems BV Rozšiřování Federální komise pro komunikaci Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.8/5 based on 13 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 Rozšiřování Federální komise pro komunikaci Holland Shielding Systems BV
Product description:

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews

Chcete-li získat nabídku pro Do 24 hodin vyplňte níže uvedený formulář.

Part Number
* Poznámka: Červené bloky jsou povinné